Wybierz markę:

 W zwi?zku z dynamicznym rozwojem naszej firmy, stale poszukujemy zarówno dostawców pojazdów, jak i odbiorców.

Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani dostaw? pojazdów dla naszej firmy, prosimy o kontakt poprzez formularz.

Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani zakupem pojazdów, zarówno na rynek polski, jak i europejski, prosimy o kontakt poprzez formularz.

Zapraszamy do wspó?pracy!

 

JAK TO DZIA?A – KROK PO KROKU

Poni?ej przedstawiamy schemat realizacji zamówienia.

Krok po kroku

  1. Otrzymanie specyfikacji pojazdu od klienta
  2. Poszukiwanie najatrakcyjniejszej oferty
  3. Przedstawienie oferty
  4. Akceptacja oferty
  5. Przyj?cie zamówienia
  6. Dostawa pojazdu

W zale?no?ci od potrzeb klienta i dost?pno?ci  poszukujemy pojazdów dost?pnych natychmiast, jak równie? istnieje mo?liwo?? zamówienia samochodu o konkretnej specyfikacji do produkcji.

Kontakt

Almoni Sp. z o.o.
Ul. Żabi Kruk 14
80-822 Gdańsk

Więcej...
Design by: KMprojekt.pl